فروش گوساله های دامپروری رنجبران

شرایط فروش گوساله های دامداری رنجبران

گوساله های نر متولد شده با بهترین اسپرم و شرایط نکهداری بسیار عالی

مقطع سنی گوساله های نر ما بین ۳ الی ۲۰ روز میباشد

دامداری رنجبران به هیچ وجه گوساله های تحت درمان را به فروش نمیرساند

گوساله ها از لحاظ شرایط سلامت در روز بار گیری تضمین شده میباشد

شرایط بار گیری در دامداری و با وسیله نقلیه کاملا تمیز و متناسب با تعداد گوساله ها انجام میگیرد

برای نگهداری هرچه بهتر گوساله های شیر خور به قسمت مدیریت پرورش گوساله ها مراجعه نماید

جهت خرید میتواند با دفتر دامداری رنجبران تماس گرفته و تعیین وقت نمایید

راه هاي ارتباط با ما

آدرس : تهران اسلامشهر روستای رضی اباد حریری انتهای کوچه رودکی تلفن : 02156275595 فکس : 02156275865 Emali:Ranjbaran.farm@gmail.com

خبرنامه

ranjbaran.farm@gmail.com

tell

Call Us Now: (021) 56275050