جدول جیره غذایی دامهای دامپروری رنجبران

 

معرفی جیره دامهای مختلف


جیره دامهای تازه زا برای یک راس دام در یک روز

جیره دامهای پرشیر غیر آبستن برای یک راس دام در یک روز

جیره دامهای پر شیر آبستن برای یک راس دام در یک روز

جیره دامهای متوسط شیر برای یک راس دام در یک روز

جیره دامهای کم شیر برای یک راس دام در یک روز

جیره دامهای شکم اول سوپرشیر برای یک راس دام در یک روز

جیره دامهای انتظار برای یک راس دام در یک روز

 

راه هاي ارتباط با ما

آدرس : تهران اسلامشهر روستای رضی اباد حریری انتهای کوچه رودکی تلفن : 02156275595 فکس : 02156275865 Emali:Ranjbaran.farm@gmail.com

خبرنامه

ranjbaran.farm@gmail.com

tell

Call Us Now: (021) 56275050